Έλεγχος πόσιμου νερού

Το εργαστήριο μας είναι ένα πιστοποιημένο κέντρο εξέτασης πόσιμου νερού . Μικροβιολογικές δοκιμές γίνονται για τα εξής βακτήρια:

·         Legionella

·         Escherichia coli

·         Pseudomonas aeruginosa

·         Εντερόκοκκοι

·         Κολοβακτηρίδια

·         Αριθμός αποικιών στους 22οC

·         Αριθμός αποικιών στους 36οC

Τα δείγματα λαμβάνονται κατόπιν δική σας απαίτησης από το έμπειρο και ειδικευμένο προσωπικό μας.


Φυσικοχημικές Παράμετροι

Γεύση

 

 

 

Οσμή

 

 

 

Χρώμα

 

 

 

pH

 

 

 

Αγωγιμότητα

 

 

 

Σκληρότητα

 

 

 

Θολερότητα

 

 

 

Αμμώνιο

 

 

 

Θειϊκά

 

 

 

Νιτρικά

 

 

 

Νιτρώδη

 

 

 

Φθοριούχα

 

 

 

Χλωριούχα

 

 

 

Οξειδωσιμότητα

 

 

 

Υπολειμματικό Χλώριο

 

 

 

Βρωμικά

 

 

 

Κυανιούχα

 

 

 

Μέταλλα

Αργίλιο

 

 

 

Αντιμόνιο

 

 

 

Αρσενικό

 

 

 

Βόριο

 

 

 

Κάδμιο

 

 

 

Μόλυβδος

 

 

 

Μαγγάνιο

 

 

 

Νικέλιο

 

 

 

Νάτριο

 

 

 

Σελήνιο

 

 

 

Σίδηρος

 

 

 

Υδράργυρος

 

 

 

Χαλκός

 

 

 

Χρώμιο

 

 

 

Μικρορρυπαντές

Ακρυλαμίδιο

 

 

 

Βινυλοχλωρίδιο

 

 

 

Βενζόλιο

 

 

 

Βενζο-α-πυρένιο & PAH

 

 

 

1,2-διχλωροαιθάνιο

 

 

 

Επιχλωρυδρίνη

 

 

 

Τριαλογονομεθάνια

 

 

 

Παρασιτοκτόνα

 

 

 

Τετραχλωροαιθένιο

 

 

 

Τριχλωροαιθένιο