Χημική ανάλυση

Περιεχόμενο σε ακατέργαστες ίνες

Η ανάλυση του περιεχομένου σε ακατέργαστες ίνες είναι ιδιαιτέρως σημαντικό σε σχέση με την ανάλυση ζωοτροφών. Η ανάλυση αυτή γίνεται σε κρέας και προϊόντα κρέατος και αν προκύψει ανάγκη, πραγματοποιείται στην θέση του προσδιορισμού των διαιτητικών ινών. 


Ανάλυση πρόσθετων στα τρόφιμα

Προσδιορίζονται οι ακόλουθες ουσίες:

·         νιτρώδη / νιτρικά ιόντα (φωτομετρικά)

·         φωσφορικά ιόντα (φωτομετρικά ή με χρωματογραφία λεπτής στοιβάδας -TLC- μετά από εκχύλιση)

·         γλυκαντικά (παρακαλούμε ανατρέξτε στην "Ενόργανη Ανάλυση")

·         συντηρητικά (παρακαλούμε ανατρέξτε στην "Ενόργανη Ανάλυση")

 

Μεγάλη ανάλυση της θρεπτικής αξίας (8 παράμετροι)

Προσδιορίζονται αναλυτικά οι ακόλουθες παράμετροι:

·         νερό

·          ολική πρωτεΐνη

·          λίπος

·          τέφρα

·          νάτριο

·          διαιτητικές ίνες

·          κορεσμένα λιπαρά οξέα

·          σάκχαρα

Με βάση τα παραπάνω μπορούν να υπολογιστούν τόσο η θερμιδική αξία όσο και η περιεκτικότητα σε υδατάνθρακες του τροφίμου.


Μικρή ανάλυση της θρεπτικής αξίας (4 παράμετροι)

Προσδιορίζονται αναλυτικά οι ακόλουθες παράμετροι:

·         νερό

·         ολική πρωτεΐνη

·         λίπος

·         τέφρα

Με βάση τα παραπάνω μπορούν να υπολογιστούν τόσο η θερμιδική αξία όσο και η περιεκτικότητα σε υδατάνθρακες του τροφίμου.

 

Πλήρης ανάλυση

Προκειμένου να αξιολογήσουμε μια σχετική παράμετρο, π.χ. BEFFE (ελεύθερη πρωτεΐνη του συνδετικού ιστού του κρέατος) ή FE (πρωτεΐνη κρέατος) στο μη λιπαρό μέρος, καθορίζονται η περιεκτικότητα σε νερό, η ολική πρωτεΐνη, το λίπος και η υδροξυπρολίνη του κρέατος και των προϊόντος κρέατος.

 

Μέτρηση σακχάρων

Η ανάλυση της συνολικής περιεκτικότητας σε σάκχαρα γίνεται σύμφωνα με την μέθοδο Luff - Schoorl. Το περιεχόμενο σε συγκεκριμένα σάκχαρα όπως γλυκόζη, φρουκτόζη, σακχαρόζη και λακτόζη μπορεί να προσδιοριστεί ενζυματικά.